Det kan finnas flera olika anledningar till varför man behöver beskära ett träd. Att få mer frukt, hålla nere storleken på trädet eller att hålla trädet friskt är några av dessa. Hur och när man klipper beror på vad man vill åstadkomma med trädet.

Äldre äppelträd samt alla arter inom Prunussläktet (Plommon, Körsbär, Persika mfl.) beskärs under JAS-perioden, dvs. juli-september.

Beskär man äldre träd hårt tidigt på säsongen är risken att trädet svarar med att skicka ut mängder av vattenskott. Är träden väldigt täta och vildvuxna kan man behöva klippa lite under flera ur för att inte stressa trädet.

Unga träd samt äldre träd som man vill ha mer tillväxt på kan med fördel beskära under vårvintern. Detta gör man när temperaturen ligger över -10 grader men innan saven stiger och knopparna börjar svälla. Beskärning när temperaturen är under minus 10 grader kan skada dina växter då vävnaderna fryser.

Nyplanterade äppleträd bör få en uppbyggnadsbeskärning för att lägga grunden till en stark och vacker trädkrona.

Det kan vara svårt att veta var man ska börja om man inte är van att beskära träd. Några enkla tips är att börja med att ta bort grenar som växer inåt i kronan samt döda, skadade och sjuka grenar. Har man två grenar som korsar varandra tar man bort den ena för att förhindra att de skaver mot varandra. Gallra ur vattenskott (tunna skott som växer rakt upp från kraftigare grenar), ta ur en tredjedel varje år. Tar man fler är risken att trädet fortsätter skjuta ut ännu fler vattenskott. Lämna aldrig stumpar som kan bli inkörsporten för röta och sjukdomar, klipp eller såga alltid strax utanför grenkragen.

Några tips

  • Använd alltid vassa redskap! En bra sekatör och en grensåg är en bra investering.
  • Om trädet på håll ser obalanserat ut, såga av en gren eller två för att återställa balansen.
  • Var inte rädd för att såga bort en större gren, men såga den i flera steg för att undvika fläkskador på stammen.
  • Backa flera gånger under beskärningen för att studera trädet och för att avgöra vad som blir ditt nästa steg i arbetet.
  • När du är klar ska trädet ha både gamla grenar, grenar som har några år på nacken samt ett- och tvååriga skott. Det ska vara luftigt med grenar jämt fördelade kring stammen.
  • På ett gammalt träd kan du gallra bort en del av den äldre fruktveden.