Om du vill få stora skördar av grönsaker, prunkande perennrabatter eller plocka stora fång av snittblommor behöver du gödsla på rätt sätt. Hela grunden till att det ska växa bra är att man har en näringsrik, mullrik jord med massor av maskar och mikroorganismer som hjälper oss på traven.

Grundgödsling
På våren när jorden torkat upp är det dags att grundgödsla. Grundgödslingen kan ses som en bas som ska ge växterna näring under en längre period, till detta passar stallgödsel från häst eller ko utmärkt.