Genom att täcka marken man odlar med organiskt material så kan man skapa en lättskött odling samtidigt som man hela tiden tillför näring och mat för jordens mikroorganismer.

Man kan använda sig av gräsklipp, ogräsrens (undvik ogräs som gått i frö och rotogräs), hö, halm, hösilage eller annat som man har till hands.

Tänk bara på att olika täckmaterial innehåller olika mycket näring och bryts ned olika lätt. Exempelvis så innehåller färskt gräsklipp mycket mer näring än torr halm.